Mokykla: Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
Adresas: S. Konarskio g. 27, LT-03123 Vilnius

Registracija

Asmens duomenys, saugant juos elektroninėje laikmenoje, bus naudojami išskirtinai tik maisto užsakymo iš UAB “Namų dvasia maitinimo projektuose”(į/k 305094661) ir atsiskaitymų tikslu, moksleiviui naudojantis valgyklos paslaugomis. Duomenys bus visiškai sunaikinti einamiesiems mokslo metams pasibaigus. Duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.
Jums nesutinkant su aukščiau aprašytuoju asmens duomenų tvarkymo būdu, prašome nesinaudoti šia maisto užsakymų sistema.

Loading...